Information från Styrelsen

Hej!

Se nedan två dokument med information från styrelsen som ni bör ta del av. Även uppsatt i resp. tarppuppgång och i gårdens facebook grupp.

Annons

Viktig information till boende vid loftgångar!

Halkskyddsbekämpning på loftgångar

På måndag den 10 Oktober kommer Prime Team Solutions AB att måla våra loftgångar med halkskyddsfärg. Arbetet kommer påbörjas kring 09:30 och fortgå till det är färdigställt, men måltiden är ca 15:00.

Vi uppmanar därför alla som har mattor, cyklar, möbler och annat vid sin loftgång att plocka undan allt, så att det är fri tillgång till ytor som ska behandlas.

Platsbyggda/fasta delar som exempevis trall osv. behöver inte tas bort då det är gångytor som ska målas.

Snabb torktid gör att det inte ska vara några större problem med tillgång till lägenheterna vid behov under dagen, men bra om onödigt spring kan undvikas såklart.

Kontaktperson vid ev frågor:

Mauro Arce +46 700 901 761 alt. +46 8 59 99 96 60

Mail: office@primeteamsolutions.com och WEBB: www.primeteamsolutions.com

Vi hoppas ni alla har förståelse för det kommande arbetet och att det inte ska medföra allt för mycket besvär för er.

Tack för visad förståelse!

// Hälsningar Styrelsen

Styrelsen Informerar

Hej Alla!

Vi har några punkter att informera/påminna er alla om:

Väl mött!

1. För att våra brevbärare ska kunna genomföra sitt jobb på bästa sätt måste vägen fram till brevlådan vara fri från cyklar, barnvagnar, eller andra privata tillhörigheter som lätt kan vara i vägen. Se till att din brevlåda är lättillgänglig!

2. Nu har kontroll av skyddsrummet genomförts och det med godkänt resultat!

3. Grillar som är stående nere på gården, får användas av alla. Vill du inte att din grill ska nyttjas, se till att den inte står där ute när du själv inte använder den. OBS – Var också väldigt noga med att lämna en släckt grill och att alla ev. tillbehör tas om hand av dig när du grillat klart!

4. Leksaker blir ofta kvar när leken på gården är klar, se till att era leksaker tas med hem alternativt hamnar i sandlådan så att de inte ligger på gångvägar el dylikt. Trasiga leksaker tas om hand och slängs!

5. Cykelförrådet är en plats endast för cyklar i cykelbart skick! Om inte ska de lagras i det egna förrådet.

Styrelsen🌿

Tillsyn av skyddsrum

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum ska landets skyddsrum kontrolleras och noterade fel åtgärdas så att skyddsrummen håller en tillräcklig skyddsförmåga.

Så för er information så vill vi meddela att att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer att genomföra en tillsyn av skyddsrum i fastighet Dalen 12, Bersågränd 8.

Detta kommer att ske Måndagen den 13 Juni.

Ny styrelse för 2022/2023

Hej,

I söndags var det både städdag & årsmöte och vi i styrelsen vill verkligen tacka alla er som var närvarande och deltog.

TACK🙂!

Det blev ganska tydligt att vi alla framöver bör arbeta för att öka intresset för vår bostadsrättsförening, som vi ju alla gemensamt har ansvar för, så har ni förslag på hur vi kan bygga en större gemenskap och öka intresset, så får ni mer än gärna dela med er av era tankar och ideér till oss🙂

Ni når oss på mail: styrelsen@ekgarden.nu

Under dagen kommer hemsidan och information i portarna uppdateras med uppgifter om vilka som ingår i styrelsen.

Årstämma & Årsredovisning

Vi har tidigare delat ut kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Stämman hålls enligt kallelsen i samlingslokalen Söndag den 24 April Kl. 16:00 ~ 17:30 och vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu

Vill ni ta del av Årsredovisningen för 2021, hittar ni den under rubriken Ekonomi.

Planerat elavbrott

På grund av servicearbete kommer Ellevio att stänga av elleveransen till Ekgården fredagen 28 januari 10:00 till 12:00.

Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden. Hiss och portkod fungerar INTE under avbrottstiden.

Kontakta gärna Petter Sandberg, Oneco, på 0730 565 559 om du undrar över något.

Läget med renoveringen av avloppen

Infodringen är nu klar i alla hus och både gällande avlopp och dagvatten (dvs vattnet från stuprören). Det som återstår är att färdigställa bytena av avloppsledningar i höghusen. Därefter ligger fokus på filmning och att allt arbete ska granskas av en extern part. Arbetet ser så här långt ut att avslutas enligt plan 26 november.

Som väntat blir det en del ljud och lukter i samband med arbetet. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta styrelsen@ekgarden.nu