Årsstämma och ny styrelse

Torsdagen 31 mars höll BRF Dalens Ekgård årsstämma. 25 röstberättigade medlemmar närvarade. I samband med stämman tackades ordförande Mari-Anne Eriksson, Anders Lindgren,
Annika Amelin och Dag von Schantz av för sina insatser i styrelsen.

Föreningens medlemmar valde in valberedningens förslag till nya styrelsemedlemar: Björn Guldbrandsen, Birgitta Reneby, Morgan Wackt samt Mikael Andersson.

Föreningens hela nya styrelse finns under fliken ”Styrelse”.

Tack alla som kom på stämman!

Annonser