Ombyggnation av kök och badrum

De bostadsrättsinnehavare som vill bygga om sina kök eller badrum skall göra en skriftlig ansökan innan eventuell ombyggnation påbörjas. Blanketten finns under fliken ”Ombyggnation” ovan.

Ladda ner blanketten, skriv ut, fyll i och lämna i BRF Dalen Ekgårds brevlåda på Bersågränd 4, bv.
För snabbare hantering av din ansökan: lämna ett meddelande på styrelsens telefon, 070-350 90 51, telefonen lyssnas av varje dygn.

OBS! Det är inte tillåtet att inleda ombyggnation förrän styrelsen gett sitt skriftliga godkännande via blanketten.

Annonser