Nermonterad gunga

En av de två gungorna i gungställningen har monterats ner av säkerhetsskäl.

Under juni månad kommer den årliga säkerhetsbesiktningen av gårdens lekredskap att genomföras och där ingår även gungställningen. Efter denna besiktning kommer beslut vilken åtgärd som behövs avseende gungställningen.

Annonser