Elektroniskt lås trasigt i porten på Bersågränd 8

Just nu fungerar inte det elektroniska låset i Bersågränd 8. Föreningens fastighetsskötare har därför monterat bort låset på insidan så att dörren kan öppnas och stängas utan problem, dock utan att gå i lås.

Låset kommer att undersökas av leverantören av elektroniska lås på fredag 2 september – med förhoppning om att problemet kan lösas innan helgen.

Styrelsen beklagar eventuella problem som kan uppstå på grund av detta.

Annonser