Justering av tider för ombyggnad som kan störa andra

Styrelsen har beslutat att arbete med ombyggnation i lägenhet som kan uppfattas störande (exempelvis borrning, sågning och hamrande) för grannar får endast utföras vardagar mellan 07.00 och 19.00 samt helger mellan 10.00 och 17.00.

Tidigare har tiderna varit 07.00-19.00 på vardagar samt 09.00-19.00 på helger.

Annonser