Dags för årsstämma

Styrelsen påminner om BRF Dalen Ekgårds årsstämma. Stämman äger rum nu på torsdag 29 mars klockan 19.00 i föreningslokalen på Bersågränd 36.

Kallelse har tidigare delats i brevlådorna.

Annonser