Rapport från årsstämman 2012

Den 29 mars hade BRF Dalens Ekgård årsstämma. Styrelsen delgav närvarande medlemmar information om föreningens ekonomi och planerat underhåll under året, se årsredovisning under fliken ”Ekonomi” för detaljer.

Stämman valde valberedningens förslag till styrelse 2012, se nedan:

Ordinarie ledamöter:

Nyval för en period av två år:
Sebastian Larsson
Jessica Lundkvist

Omval för en period av två år:
Michal Wolski

Fyllnadsval för en period av ett år:
Henrik Virro

Suppleanter:

Nyval för en period av två år:
Ola Rosenqvist
Lotta Karlström

Kvarstår i styrelsen som ledamöter gör Åse Mars, Björn Guldbransen och Birgitta Reneby, som alla har ett år kvar på sin period. Suppleanten Mikael Andersson har ett år kvar på sin period.

Valberedningen bestod av Hans Gustafsson och Åsa Bodin.

Stämman valde Sebastian Lindmark och Inga-Britt Popvic till ny valberedning.

Stämman valde Thomas Lindgren samt Fredrik Agerson, båda Grant Thornton, till revisorer.

Efter omröstning godkändes styrelsens förslag till stadgeändring, där kravet på auktoriserad eller godkänd revisor stryks.

Vice ordförande Gun Johansson, som efter sju år i styrelsen avslutar sitt uppdrag, tackades av med blommor och en korg med delikatesser.

Annonser