Områdesmöte för boende i Dalen

Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör vill öka kontakterna med medborgarna och förbättra informationen till alla boende i stadsdelsområdet. Nu bjuder nämnden till områdesmöte för boende i Dalen.

Stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektören kommer att delta tillsammans med avdelningschefer för stadsdelsförvaltningens verksamheter. Dessutom kommer stadsdelsförvaltningens parkingenjör och fältassistenter samt representanter från bland annat exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, polisen och Svenska bostäder att närvara för att svara på frågor.

Kvällens program:

  • Stadsdelsförvaltningen presenterar nämndens verksamheter i Dalen.
  • Trafikkontoret berättar om den pågående upprustningen av Dalenparken och Dalens allé
  • Polisen informerar om sitt arbete i Dalen

Tid: Onsdagen den 18 april, klockan 18.00.
Plats: Nytorpsskolans matsal, Paternostervägen 18-22.

Frukt och dricka serveras från kl. 17.45.

Annonser