Vårstädning av gården lördag 5 maj kl 10.00

Nu är det dags att göra Ekgården redo inför våren och styrelsen inbjuder samtliga boende på gården att hjälpa till! Vi samlas utanför tvättstugan klockan 10.00 och denna dag fokuserar vi på att:

* Fräscha upp på gården och runt gården med att plocka bort skräp, löv och nedfallna grenar från marken samt plantering av blommor.

* Storstäda trapphusen, bl.a. med att grundligt rengöra väggarna (ej lampskärmar).

* Storstäda tvättstugan, bl.a med att grundligt rengöra samtliga maskiner och torka av olika ytor (ej lampskärmar).


* Storstäda lokalen och slänga eventuellt bråte.


* Tvätta och olja in trätrall vid förskolan.

Container för grovsopor kommer att finnas tillgänglig i samband med städningen.

OBS 1: Ställ inga sopor vid containern när den är låst – det är dels opassande, dels att betrakta som olaglig dumpning.

OBS 2: All form av elektronik, olja, kemikalier, keramik eller bildäck är förbjudet att slänga i containern. På containern finns information om vad som är tillåtet att slänga.

Föreningen bjuder på fika samt grillad korv! Välkomna!

*****

Regler kring hyra av samlingslokalen
Vissa förtydliganden har gjorts i regelverket, bland annat förändrade rutiner kring betalning samt återlämning av nyckel/låsbricka. Se fliken ”Samlingslokalen” ovan.

Grillning på balkonger och uteplats
Inför våren påminner styrelsen om att grillning med öppen låga är inte tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar på grund av brandfara. Endast grillning med elektrisk grill är tillåten på dessa platser. Grillning med öppen låga är tillåten ute på gården. Visa hänsyn till grannar gällande matos från grillen.

Lösspringade husdjur
Styrelsen påminner att hundar och katter inte får rastas på gården. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att husdjur inte förorenar ute på gården eller stör omgivningen.

Annonser