PÅMINNELSE: Stamspolning på Ekgården

På uppdrag av BRF Dalens Ekgård kommer GR Avloppsrensning genomföra renspolning av avloppssystemet i samtliga lägenheter.

Tillträde till er lägenhet behövs enligt nedan:

* Måndag 28 maj – Beråsgränd 2
* Tisdag 29 maj – Bersågränd 4
* Onsdag 30 maj – Bersågränd 8
* Torsdag 31 maj – Bersågränd 12-34
* Fredag 1 juni – Bersågränd 38-60

Arbetet börjar på bottenvåningen kl 08.00 i port 2, 4 och 8

Arbete med vertikala stammar i källare/lokaler/ förskola sker fredag 25 maj

HAR DU INTE LÄMNAT NYCKEL FÖR TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN? KONTAKTA OMEDELBART STYRELSEN PÅ 070-350 90 51.GLÖM INTE ATT UPPGE NAMN OCH ADRESS.

Lösa djur i lägenheten skall även meddelas till GR Avloppsrensning då lägenhetsdörren inte kommer att vara helt stängd när arbete sker i respektive lägenhet.

Töm ur innehållet i skåpet under diskbänken och handfat innan GR Avloppsrensning kommer och se till att avloppsbrunnar är åtkomliga för rensning.

Har ni pågående renoveringar i kök/badrum skall detta meddelas till Rolf Pettersson hos GR Avloppsrensning via telefon 08 795 75 10 eller mejl roffe@gr-avloppsrensning.nu

Vid frågor eller akuta problem i samband med stamspolningen – kontakta GR Avloppsrensning dygnet runt på 08-795 75 10.

OBS! I samband med stamspolningen kommer även kontroll av ventilationen i samtliga lägenheter att genomföras på ovan nämnda datum. Denna kontroll är en uppföljning av höstens OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) som genomförs var tredje år.

Avsikten är att få en detaljerad bild av situationen i varje lägenhet – vilket ger ett bredare underlag för hur ventilationen i hela fastigheten skall fungera korrekt. Boende behöver inte vidta särskilda åtgärder i samband med denna kontroll.

Annonser