Förändringar i fastighetsskötsel

Från 1 december utökar BRF Dalens Ekgård fastighetsskötseln med ytterligare en person: Lars Jansson på Bersågränd 50. Han kommer, precis som nuvarande fastighetsskötare Ola Rosenqvist, arbeta deltid 10 timmar i veckan med frågor som rör Ekgårdens underhåll. Lars har tidigare arbetat som snickare.

I samband med denna utökning säger föreningen upp avtalen med externa uppdragsgivare gällande snöröjning (mark – ej tak), trädgårdsunderhåll samt städning. Dessa uppgifter kommer framöver att skötas av Ola och Lars.

Föreningen får därmed ett mer direkt inflytande över viktiga arbetsområden och gårdens löpande underhåll får ett mer långsiktigt fokus. Samtidigt kommer föreningen kunna åtgärda flertalet ärenden i egen regi istället för att, som ofta tidigare, behöva ta hjälp från extern part.

Styrelsens beräkningar visar att föreningen, trots de materiella investeringar som krävs (exempelvis snöslunga och lövblåsare) för utökad fastighetsskötsel samt ökad personalkostnad, kommer spara stora summor jämfört med tidigare upplägg.

Styrelsen vill välkomna Lars Jansson som fastighetsskötare hos BRF Dalens Ekgård.

Annonser