Dags för årsstämma

Styrelsen informerar om BRF Dalen Ekgårds kommande årsstämma. Stämman äger rum på onsdag 10 april klockan 19.00 i föreningslokalen på Bersågränd 36.

Kallelse har delats ut i brevlådorna.

Annonser