Rapport från årsstämman 2013

Den 10 april hade BRF Dalens Ekgård årsstämma. Styrelsen delgav närvarande medlemmar information om föreningens ekonomi och planerat underhåll under året.

Stämman valde valberedningens förslag till styrelse 2012, se nedan:

Ordinarie ledamöter:

Nyval för en period av två år:
Anders Jönsson
Ola Nyström

Omval för en period av två år:
Birgitta Reneby
Henrik Virro

Fyllnadsval för en period av ett år:
Åse Mars

Suppleanter:

Nyval för en period av två år:
Bengt-Arne Swahn

Kvarstår i styrelsen gör ordinarie styrelseledamöter Michal Wolski och Sebastian Larsson som har ett år kvar av sin tvååriga mandatperiod, samt suppleanterna Ola Rosenqvist och Lotta Karlström som har ett år kvar på sin period.

Valberedningen bestod av Sebastian Lindmark och Inga Britt Popovic.

Stämman valde Björn Guldbrandsen och Tonny Myhrén till ny valberedning.

Stämman valde Fredrik Åborg, Åborg Revisorer, till huvudrevisor.

Efter omröstning godkändes styrelsens förslag till stadgeändring, där kravet på auktoriserad eller godkänd revisor stryks.

Annonser