Hjälp till att göra Ekgården vårfin!

Nu är det dags att göra Ekgården fin och styrelsen inbjuder samtliga boende på gården att hjälpa till!

Alla boende som ställer upp sparar in stora belopp till föreningen, pengar föreningen kan använda till annat – vilket bland annat ger samtliga fortsatt låga avgifter. Stort tack!

Vi samlas utanför tvättstugan klockan 10.00 på lördag 18 maj och denna dag fokuserar vi på att:

  • Fräscha upp på gården och på utsidan av gården med att plocka bort skräp, löv och nedfallna grenar från marken samt plantering av blommor.
  • Storstäda trapphusen, bl.a. med att grundligt rengöra väggar och räcken (ej lampskärmar).
  • Tvätta och olja in trätrall vid förskolan samt andra träföremål på gården.
  • Rensa cykelrummen vid Bersågränd 2 och 4. De cyklar/föremål som inte märkts upp med efternamn och lägenhetsnummer senast på städdagen kommer att flyttas till ett särskilt förråd samt anmälas till polismyndigheten som hittegods. Om ingen kräver tillbaka cyklarna/föremålen eller om det uppfattas att rätten till cyklarna/föremålen givits upp inom tre månader, övergår föremålen 18 augusti 2013 till bostadsrättsföreningens ägo i enlighet med gällande lagstiftning om hittegods. Därefter kommer föremålen att avyttras.

Container för grovsopor kommer att finnas tillgänglig i samband med städningen, containern är öppen kl 10.00-14.00 på lördagen.

OBS! Då föreningen flera gånger drabbats av höga straffavgifter för felaktigt kastade grovsopor kommer en person från styrelsen att närvara vid containern och vid behov kontrollera vad som slängs. Information om vad som får slängas kommer att finnas på containern.

Föreningen bjuder på fika samt grillad korv!

Annonser