Tack för lyckad städdag!

Styrelsen rikta ett stort tack till samtliga boende som deltog i vårstädningen av Ekgården, väldigt roligt med så stor uppslutning och engagemang! Er insats betyder mycket!

Annonser