Permanent grill på Ekgården

I samband med anläggandet av ny gräsmatta på gården har en yta avsatts för bygge av permanent grill på Ekgården. Ytan finns till höger om lekstugan sett från gångvägen.

Flera boende har på senare tid uttryckligen önskat en permanent grill och styrelsen ställer sig positiv till detta.

Grillen kommer att vara cirka tre meter bred, vara 1,5 meter hög på högsta punkt, samt ha ett djup på 65 centimeter. Hela konstruktionen byggs i putsad sten.

Bygget, som utförs av föreningens fastighetsskötare, kommer att påbörjas under sommaren. Innan grillen tas i bruk kommer ett regelverk att skapas kring dess användning.

Har du några frågor eller synpunkter gällande bygget? Kontakta styrelsen, se fliken ”Kontakt”.

Annonser