På gång på Ekgården

Ny gungställning är beställd och skall leverans vecka 33. Arbetet med bortforsling av gamla fundament, placering av nya och montering av ny gungställning beräknas ta en vecka. Arbetet utförs av en entreprenör.

I september kommer rengöring av ventilationskanalerna i samtliga lägenheter genomföras, mer information kommer när arbetet närmar sig. Dessutom kommer styrsystemet av ventilationen i höghusen att digitaliseras samt värmeåtervinningskretsen i samma system att repareras. Då den planerade renoveringen av taken skjuts upp till 2014 genomförs åtgärderna i ventilationen, som alltså skulle gjorts nästa år, redan nu. Arbetena kommer att utföras av entreprenörer.

Utöver ovanstående åtgärder genomför fastighetsskötarna en del mindre arbeten i gårdens utemiljö.

Annonser