Förändringar i styrelsen

Ordförande Michal Wolski samt ordinarie ledamot Sebastian Larsson avgår ur styrelsen hos BRF Dalens Ekgård på grund av flytt. Vice ordförande Åse Mars tar över ordförandeskapet fram till föreningens ordinarie årsstämma 2014.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Michal Wolski och Sebastian Larsson för deras arbete i föreningen.

Annonser