Störning på Bredbandet (löst)

Bredband2 har störning på bredbandet i vår förening, tekniker jobbar på detenligt uppgift.

Uppdatering 15:00, nu ska det fungera igen.

Annonser