Målning av taken

Styrelsen har beslutat att ge Tello Service Partner uppdraget att måla om och reparera fastighetens tak.

Taken är i behov av målning och mindre reparationer såsom byte av pop nitar på vissa ställen samt byta vissa delar av hängrännor och stuprör.

I arbetet ingår även att byta takfönstren i låghusen. Tello kommer kontakta de som berörs individuellt då de behöver ha tillgång till lägenheten under tiden arbetet pågår.

Arbetet startar vecka 28 och avslutas senast vecka 44. Byte av takfönstren planeras ske under augusti-september.

Under arbetets gång kan störande ljud förekomma. Vi ber er ha överseende kring detta.

Hälsningar

Styrelsen

Annonser