Rabatter vid träutbyggnaderna på låghusen måste bort.

Rabatterna vid träutbyggnaderna på låghusen som tillhör etagelägenheterna förstör fasad och grund. Fuktskador kan uppstå och skadedjur kan ta sig in. Därför måste dessa tas bort. Mer information om detta kommer under hösten. Rabatterna ska vara borta före sommaren 2015. Fastighetsskötaren informerar de berörda.

 

Annonser