Påminnelse

Sophantering

Hushållssopor
Sopnedkast finns i respektive trappuppgång samt bredvid tvättstugan.

Grovsopor
Föreningen hyr container 2-3 ggr/år där det kan lämnas grovsopor.
Meddelande när container finns tillgänglig meddelas på föreningens hemsida och FB.
I övrigt hänvisas till återvinningscentralerna i Högdalen och Östberga.

Källsortering
Källsortering av hushållsavfall (tidningar, papperskartonger, glas- och metallförpackningar) och batterier sker i för ändamålet avsedda behållare vid gaveln å garaget på Åstorpsringen.

Mobil miljöstation
Stockholm stad ronderar med s k mobil miljöstation där bl a elskrot, glödlampor, färg och hushållskemikalier kan lämnas. Tider när mobil miljöstation anländer, v g se: www.stockholm.se

Ombyggnation av bostadsrätt
Innan renovering (ombyggnation) av kök eller badrum får påbörjas skall skriftligt tillstånd sökas hos föreningens styrelse. Ansökningsblankett finns på föreningens hemsida. Styrelsen kan bistå med ansökningsblankett.
OBS! Det är inte tillåtet att sätta igång med renovering av kök/badrum innan styrelsen gett skriftligt godkännande på ansökningsblanketten!

K-märkning

Sedan år 2010 är Dalen k-märkt i gröna klassen, vilket innebär att Plan- och Bygglag gäller för hela Dalen inklusive Ekgården. För boende i Brf Dalens Ekgård innebär det begränsningar vad gäller husens fasaders utseende. Det gäller även ommålning, belysning samt inglasning av balkonger. För inglasning av balkonger krävs byggnadslov.

 

 

Annonser