OKV i maj

Nu är det snart dags att genomföra en så kallad OKV, obligatorisk ventilationskontroll. Ni kommer att få mer info om arbetet när det närmar sig. Det vi vet nu är att det kommer att ske den 15–16 maj i lägenheterna, och den 18 maj i lokaler och förskola. Om ni inte kommer att vara hemma då får ni lämna era nycklar. Vi återkommer om tid för nyckelinlämning!

Saxat från Boverket:
OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.