Påminnelse OVK

En påminnelse till er som har fått lappar om åtgärder efter OVK:n men inte har återkommit till styrelsen. Vi behöver få in lapparna så fort som möjligt.