Renovering av fönster påbörjas 19 Augusti

Vi har idag delat ut mer detaljerad information i berörda lägenheters brevlådor gällande kommande renovering av fönster ut mot Gamla Tyresövägen/Åstorpsringen och Bersågränd, arbetet påbörjas den 19 augusti. Fönstren mot gården, på låghusen och under/på balkonger berörs ej.

Arbetet sker i 3 etapper och pågår sammanlagt ca. 8 veckor.

En aviseringslapp kommer utdelas i er brevlåda senast 2 dagar innan arbetet startar i er lägenhet, denna anger när tillträde till din lägenhet behövs och hur nycklar lämnas och återfås mm.

Styrelsen