Kallelse till städdag och extrastämma!

Städdag 
För att hålla gården och fastigheten fin inför hösten och vinterns intåg vill vi i styrelsen kalla föreningens medlemmar till städdag kl. 10.00 söndagen den 13:e oktober.

I samband med städdag kommer det bjudas på enklare lunch vid grillen och det kommer även finnas möjlighet att slänga grovsopor i hyrd container!

Extrastämma
I samband med städdagen kommer vi även hålla en extrastämma. Extrastämman hålls efter lunchen, kl. 14.00. Extrastämman hålls för att förening behöver uppdatera sina stadgar, enligt lag. 

Ni kan ta del av förslaget till stadgeändring på bottenvåningen, i trapphuset 2, 4 och 8. De finns även bifogade digitalt på vår gemensamma facebookgrupp Brf Dalens Ekgård

De nya stadgarna är framtagna enligt rekommendation från Fastighetsägarna