Höstens städdag

Se uppsatt information i trappen, på Facebook eller nedan

Vi samlas vid bollplanket Lördagen den 7/11 klockan 10:00 för att tillsammans hjälpas åt att göra det höstfint på vår Ekgård.

Likt tidigare kommer det finnas olika uppgifter som delas ut/kan väljas, för att på så sätt undvika att vi samlas för många personer på för liten yta.

Container kommer finnas på plats och och i första hand samlas gårdens trädgårdsavfall och i mån av plats kan boende sen slänga sina avfall.

OBSej farligt gods, kemikalier eller elektronik.

Inför städdagen måste ni märka upp era cyklar tydligt med namn. Omärkta cyklar kommer att tas omhand och förflyttas.

Vi hoppas att så många som möjligt kan koma ut och hjälpas åt!

Vi ses // Styrelsen