För kännedom.

På måndag 14/12 kommer Stockholm Exergi utföra tester på fjärrvärmenätet. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Under den tiden kan det bli något kallare i era bostäder. Varmvattnet ska dock inte påverkas. // Styrelsen