Snöröjning på vår gård

Hej Grannar,

Vi har ett avtal med ABC Fasadvård AB för snöröjning som även hanterar snön för Gran-, Plommon- och Videgården.
Avtalet innebär att de hanterar Snöröjning med plogning, handskottning samt halkbekämpning vid nysnödjup på fem cm och däröver.
Sandning med halkstopp sker vid varje snöröjning och efter snösäsongens slut tas sanden upp.
Generellt så påbörjas jobb mellan 08-12 vardagar, dagen efter snöfall. Vid kraftigt snöfall dagtid kan snöutryckning ske samma dag, men då endast vid avrop före 12.00.
Avrop och kontakt med ABC Fasadvård AB sker endast via styrelsen då det är kopplat till ev merkostnader.

Häslningar Styrelsen