Våren är här…

Så den 12-13 April kommer vår gård att sopas fri från sand och grus!

Vi kommer även inom kort att bjuda in alla till en städdag i föreningen, spara datumet 9 Maj i din kalender och var med och gör vår gård vår och sommarfin!