Kallelse till Årsstämma 2021

Vi har i dagarna delat ut nedan kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu