REAL-Portalen och OCR-nummer

Låt oss presentera en nyhet: REAL-Portalen!

I REAL-Portalen kan medlemmar och hyresgäster själva nå information om sin egen lägenhet, se egna avier, redigera persondata och ladda ner eget registerutdrag (”mäklarbild”). Inloggning görs med Bank-ID på adressen kanold.realportal.nu


En annan nyhet är att det nu blir övergång till att använda OCR-nummer på avgifts- och hyresavierna. Det kommer att effektivisera avstämningarna och förhoppningsvis ytterligare minska risken för felhantering. Som tidigare är det viktigt att:

• Betala i tid, senast på förfallodagen

• Betala exakta beloppet i hela kronor (ej ören)

• Ange rätt ocr-nummer vid inbetalning (innehåller info om vilken period som betalas) annars finns risk för att felaktiga påminnelser skickas ut.

• Om en avi överbetalas så kommer överskjutande belopp att dras av vid nästa avisering.