Nu är äntligen fasadrenoveringen igång! Ni som berörs av arbetet kommer att få information individuellt i era brevlådor i god tid. Info kommer också att läggas upp i vår Facebookgrupp, samt här på hemsidan.
Först ut är fasaden ovanför förskolegården, därefter den ut mot Bersågränd. Sedan fortsätter arbetet på höghusen på insidan, mot gården. Låghusen berörs inte förrän i vår. Tidsplanen är dock preliminär och beror helt på vad vi får för väder.
Ni som har balkong eller terass ska:
• Plocka undan alla möbler, blommor och annat.
• Montera ner parabolantenner och andra saker som har satts upp på fasaden. (Lampor behöver inte monteras ner.)
• Ni med inglasade balkonger ska öppna dem, alternativt lämna nycklar till Mathias Kreissl på Bersågränd 4, 4 trappor.

Har ni frågor?
Ring Mathias på 070 – 728 12 82 på dagtid fram till vecka 30, eller fastighetsskötarna på 070 – 430 49 78

Vårens städdag på Ekgården äger rum mellan

Kl 10:00 – 13:00, lördagen den 22 april år 2017.

Samling vid bollplanket.

 

BRF Dalens Ekgårds ordinarie föreningsstämma

startar Kl 14:30, lördagen den 22 april år 2017.

Plats: Föreningslokalen

Välkomna!

PS. Ta med utdelat ”förslag på dagordning”. DS

Styrelsen

19/10/2016

Ekgårdens Städdag 22/10

Vi samlas vid bollplanket Kl 11:00.

Kl 11:00 – 14:00, 2016-10-22 genomförs städdag på Ekgården.

Vi kommer att indelas i tre team:
Team Förskolegård, leds av Tobias Gidlund
Team Gården, leds av Henrik Virro
Team Trapphus, leds av Marie Louise Englund

När vi är klara bjuder föreningen på fika med tilltugg.

Kl 10:00 är containern öppen för att kasta sopor.
Var uppmärksam på vad som är tillåtet att kasta i containern –
anslag om vad som får kastas i containern sitter på densamma!

Styrelsen

Påminnelse

14/10/2016

Sophantering

Hushållssopor

Sopnedkast finns i respektive trappuppgång samt bredvid tvättstugan.

 

Grovsopor

Föreningen hyr container 2-3 ggr/år där det kan lämnas grovsopor.
Meddelande när container finns tillgänglig meddelas på föreningens hemsida och FB.
I övrigt hänvisas till återvinningscentralerna i Högdalen och Östberga.

 

Källsortering

Källsortering av hushållsavfall (tidningar, papperskartonger, glas- och metallförpackningar) och batterier sker i för ändamålet avsedda behållare vid gaveln å garaget på Åstorpsringen.

 

Mobil miljöstation

Stockholm stad ronderar med s k mobil miljöstation där bl a elskrot, glödlampor, färg och hushållskemikalier kan lämnas. Tider när mobil miljöstation anländer, v g se: www.stockholm.se

 

 

Ombyggnation av bostadsrätt

Innan renovering (ombyggnation) av kök eller badrum får påbörjas skall skriftligt tillstånd sökas hos föreningens styrelse. Ansökningsblankett finns på föreningens hemsida. Styrelsen kan bistå med ansökningsblankett.

OBS! Det är inte tillåtet att sätta igång med renovering av kök/badrum innan styrelsen gett skriftligt godkännande på ansökningsblanketten!

 

 

K-märkning

Sedan år 2010 är Dalen k-märkt i gröna klassen, vilket innebär att Plan- och Bygglag gäller för hela Dalen inklusive Ekgården. För boende i Brf Dalens Ekgård innebär det begränsningar vad gäller husens fasaders utseende. Det gäller även ommålning, belysning samt inglasning av balkonger. För inglasning av balkonger krävs byggnadslov.

 

 

28/09/2016

Höstens städdag

går av stapeln 2016-10-22.

(mer info kommer så småningom)

Söndag den 4:e september 2016 mellan 11:00 – 16:00

Alla Dalens gårdar ordnar en gemensam stor utomhusloppis för fjärde året i rad. Hela Dalen kommer alltså att vara en stor loppis. Hoppas ni kommer ihåg hur lyckat det var tidigare år?

Loppis på vår gård!
Vill du sälja?

Alla boende på gården är välkomna att ställa ut ett bord och sälja diverse pinaler. Har du inget bord finns det ett begränsat antal att låna i lokalen. Kontakta Ylva Lindgren. Först till kvarn…

Vill du hitta på något skoj? Har du en idé som kan göra dagen lite extra rolig här på Ekgården? Lekar, tävlingar, underhållning eller sälja kaffe, kakor, enklare mat? Ansiktsmålning? Alla pengar går till var och en för det man gör, så klart.

Meddela Ylva Lindgren som samordnar och informera övriga av Dalens gårdar vad som kommer att hända den dagen.

Vill du hjälpa till att sätta upp loppislappar? Hör då av dig snarast!

 

Kontaktuppgifter till samordnare:

Ylva Lindgren  sms: 0730-43 25 00, mejl: ylva.lindgren@sr.se

På förekommen anledning erinras om när ombyggnation pågår ska hänsyn tas till grannar!

Enligt föreningens ”Information A-Ö” står det:

”Arbete med ombyggnation som kan uppfattas störande (exempelvis borrning, sågning och hamrande) för grannar får endast utföras vardagar mellan 07.00 och 19.00 samt helger mellan 10.00 och 17.00. Visa hänsyn mot dina grannar och var tillmötesgående vid klagomål.”

V g se ”Information A-Ö”: https://ekgarden.wordpress.com/info-a-o/   <= Klicka på länken

Styrelsen

För att förenkla, snabba upp och kostnadseffektivisera administrationen med betalning av hyra och månadsavgift ser styrelsen gärna att det sker via autogiro.
Ladda ned och fyll i nedanstående blankett och skicka in den till:
Kanold Redovisning AB
Årdalavägen 113
125 40 Älvsjö
Medgivande_Autogiro

Veckodag     Klockslag     datum           År

tisdag            19:30             16 aug           2016

tisdag            19:30             20 sept          2016

tisdag            19:30             18 okt            2016

tisdag            19:30             22 nov           2016

tisdag            19:30             20 dec           2016

tisdag            19:30             24 jan            2017

tisdag            19:30             21 feb            2017

tisdag            19:30             21 mars         2017

Lördagen den 3 oktober kl. 10.00 ses vi utanför trädgårdsförrådet på gården för att dra igång höstens städdag. Vi kommer som vanligt att b.la. rensa ogräs, städa i gemensamma utrymmen, plantera lökar mm. Container för grovsopor står uppställd på gatan. OBS! Ingen elektronik får slängas där.

På kvällen från kl. 18.00 bjuds det på höstfest i lokalen för stora och små!

Osa gärna med sms till Ylva Lindgren: 0730-43 25 00 eller via Facebook-gruppen BRF Dalens Ekgård senast fredagen den 2 oktober om ni kommer på festen.