Ekgården

Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård ligger i bostadsområdet Dalen i Enskededalen med närhet till såväl Stockholms centrum som stora grönområden. Det är nära till tunnelbanans gröna linje och restiden till T-Centralen är 12 minuter.

Föreningens fastighet består av två bostadshus med två våningar och ett hus med tre och fyra våningar. Husen bildar en kvadratisk gård och har liksom de andra gårdarna i området Dalen fått namn efter ett trädslag. Ekgården var den första av gårdarna i Dalen som såldes av Svenska Bostäder. Gården är också den minsta och den ligger i utkanten av området gränsande till äldre bebyggelse och Sandsborgskyrkogården.

Fastigheten har 71 lägenheter i varierande storlek från två till sex rum och kök. Ett fåtal av dessa lägenheter är hyresrätter. I föreningens fastighet finns även en lokal som hyrs ut till Stockholms stad och används som förskola.

Föreningen är ”lagom” stor och det bidrar till god kontakt de boende emellan. Många har bott på gården i åtskilliga år, ja några ända sedan husen byggdes 1980.

Sedan 2010 är Dalen K-märkt i gröna klassen, vilket medför att Plan- och Bygglagen gäller för hela Dalen och därmed Ekgården. För de boende betyder detta starka begränsningar vad gäller förändringar av fasadernas utseende, läs mer under fliken ”K-märkning”.