Höstens städdag och fest den 18 oktober.

Höststädning:

Lördagen den 18 oktober är det städdax igen. Som vanligt gör vi höstfint inför vintern och rensar, krattar löv, planterar lökar och fräschar upp gemensamma utrymmen. En container kommer att finnas för trädgårdsavfall och grovsopor. Vi samlas 10.00 vid trädgårdsförrådet och håller på till ca 13.00. Fika serveras.

Kräftfest:

KL. 18.00 är alla boende bjudna till fest i träfflokalen. Föreningen bjuder på kräftor och paj och alkoholfria drycker. Öl och vin finns till självkostnadspris.  OSA: Skicka sms eller ring Ylva Lindgren 0730 43 25 00 eller anmäl dig via fecbookgruppen BRF Dalens Ekgård senast torsd. den 16 okt.

VI SES!
kräftskiva

Annonser

Rabatter vid träutbyggnaderna på låghusen måste bort.

Rabatterna vid träutbyggnaderna på låghusen som tillhör etagelägenheterna förstör fasad och grund. Fuktskador kan uppstå och skadedjur kan ta sig in. Därför måste dessa tas bort. Mer information om detta kommer under hösten. Rabatterna ska vara borta före sommaren 2015. Fastighetsskötaren informerar de berörda.

 

Målning av taken

Styrelsen har beslutat att ge Tello Service Partner uppdraget att måla om och reparera fastighetens tak.

Taken är i behov av målning och mindre reparationer såsom byte av pop nitar på vissa ställen samt byta vissa delar av hängrännor och stuprör.

I arbetet ingår även att byta takfönstren i låghusen. Tello kommer kontakta de som berörs individuellt då de behöver ha tillgång till lägenheten under tiden arbetet pågår.

Arbetet startar vecka 28 och avslutas senast vecka 44. Byte av takfönstren planeras ske under augusti-september.

Under arbetets gång kan störande ljud förekomma. Vi ber er ha överseende kring detta.

Hälsningar

Styrelsen

Facebook grupp för vår BRF

 

Nystartad facebookgrupp söker medlemmar.

många händer

Vi har startat en facebook-grupp där dom som vill kan vara med och diskutera eller tipsa varandra om saker som sker i närheten av vår fina gård.

Ju fler som är med, desto roligare och bättre blir det.

Facebook-gruppen kommer inte vara officiell kommunikation från styrelsen till medlemmarna, utan den är tänkt mer som en gemensam kanal där vi kan tipsa varandra om roliga saker, eller om annat som händer i vår närmiljö.

Besök oss på https://www.facebook.com/groups/678891255483164/ 

eller sök på BRF Dalens Ekgård

MvH

Styrelsen via Ola Nyström

Besök i cykelförådet Bersågränd 4

Någon eller några har varit på besök i cykelförådet vid Berågränd 4 någongång i helgen den 18:e till 19:e. Vad vi kan se så har ingen cykel blivit stulen. Däremot har dom stulit minst två cykellampor och kastat ut diverse saker från en sadelväska i rummet. Kolla gärna om din cykel är kvar och om nånting mer har blivit stulet.

Förändringar i styrelsen

Ordförande Michal Wolski samt ordinarie ledamot Sebastian Larsson avgår ur styrelsen hos BRF Dalens Ekgård på grund av flytt. Vice ordförande Åse Mars tar över ordförandeskapet fram till föreningens ordinarie årsstämma 2014.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Michal Wolski och Sebastian Larsson för deras arbete i föreningen.

På gång på Ekgården

Ny gungställning är beställd och skall leverans vecka 33. Arbetet med bortforsling av gamla fundament, placering av nya och montering av ny gungställning beräknas ta en vecka. Arbetet utförs av en entreprenör.

I september kommer rengöring av ventilationskanalerna i samtliga lägenheter genomföras, mer information kommer när arbetet närmar sig. Dessutom kommer styrsystemet av ventilationen i höghusen att digitaliseras samt värmeåtervinningskretsen i samma system att repareras. Då den planerade renoveringen av taken skjuts upp till 2014 genomförs åtgärderna i ventilationen, som alltså skulle gjorts nästa år, redan nu. Arbetena kommer att utföras av entreprenörer.

Utöver ovanstående åtgärder genomför fastighetsskötarna en del mindre arbeten i gårdens utemiljö.

Permanent grill på Ekgården

I samband med anläggandet av ny gräsmatta på gården har en yta avsatts för bygge av permanent grill på Ekgården. Ytan finns till höger om lekstugan sett från gångvägen.

Flera boende har på senare tid uttryckligen önskat en permanent grill och styrelsen ställer sig positiv till detta.

Grillen kommer att vara cirka tre meter bred, vara 1,5 meter hög på högsta punkt, samt ha ett djup på 65 centimeter. Hela konstruktionen byggs i putsad sten.

Bygget, som utförs av föreningens fastighetsskötare, kommer att påbörjas under sommaren. Innan grillen tas i bruk kommer ett regelverk att skapas kring dess användning.

Har du några frågor eller synpunkter gällande bygget? Kontakta styrelsen, se fliken ”Kontakt”.