Samlingslokalen

Hyreskontrakts- och bostadsrättsinnehavare hos BRF Dalens Ekgård har möjlighet att hyra samlingslokalen vid tvättstugan, på Bersågränd 36. Hyran för lån av lokalen är 200 kronor per tillfälle.

I den rymliga lokalen finns bord, stolar och soffgrupper samt fullt utrustat pentry.

Lokalen bokas genom att maila till: bokning@ekgarden.nu


Så bokar du lokalen:

• Hyran betalas in på konto: Handelsbanken 6176 – 563 085 002 via internet, alt. swish: 1236567879.
• Märk inbetalningen med ditt lägenhetsnummer (ej Skatteverkets nummer).
• Skriv ut kvittot på inbetalning från din internetbank.
• Lämna kvittot enl. ök i samband med påskrift av regelverk och kvittens av nyckel/låsbricka.

OBS! Nyckel/låsbricka ska lämnas tillbaka till senast kl. 12.00 dagen efter tillställningen. Om detta inte görs debiteras låntagaren med 200 kronor, alltså motsvarande ytterligare ett hyrtillfälle.

Allmänna förhållningsregler:
• Lokalen ska vara tyst och utrymd senast klockan 23.00.
• Ingen rökning i lokalen.
• Beakta de ordningsregler som gäller även ute på gården.
• Låntagaren skall vara närvarande i lokalen under hyrtillfället.
• Om något går sönder är låntagaren ersättningsskyldig.
• Lämna lokalen i gott skick.

Städning efter lån av lokalen sköts av låntagaren:
• Golv, bord och stolar våttorkas.
• Pentryt görs rent och eventuell disk diskas, samt sopor töms.
• Fimpar och annat skräp utanför lokalen plockas upp och slängs.
• Toaletterna till lokalen städas och våttorkas

Föreningens lokalansvarige kontrollerar lokalens och toaletternas skick efter lån.

Om städningen inte anses vara korrekt utförd skall låntagaren utföra den städning som anses behövas för att återställa lokalens och toaletters skick.

Om låntagaren bryter mot ovanstående allmänna förhållningsregler eller inte utför städning efter lån förbehåller sig BRF Dalens Ekgård rätten att debitera låntagaren med
1 000 kr, samt vid behov vidta ytterligare åtgärder i frågan.

Om låntagarens regelbrott bedöms som allvarligt kan denne stängas av från möjligheten att låna lokalen i ett år.

Om låntagarens regelbrott bedöms som grovt riskerar denne skriftlig varning.

OBS! Lokalen kan ej bokas Valborgsmässoafton, midsommarafton eller nyårsafton. Vid dessa tillfällen kan endast styrelsen boka lokalen för gårdsgemensamma aktiviteter.