Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2021/2022 i BRF Dalens Ekgård
E-post: styrelsen@ekgarden.nu

Ordförande:

Åse Mars

Vice Ordförande:

Fredrik Andström

Sekreterare:

Fredrik Andström

Kassör:

Hans Gustafsson

Övriga ledamöter:

Kristin Lod

Mehran Hejazi

Fabiola Rodriguez

Suppleanter:

Liselott Svensk

Lars Jansson

Sofia Kreissl

Mikael Amelin