Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2020/2021 i BRF Dalens Ekgård
E-post: styrelsen@ekgarden.nu

Ordförande:

Henrik Virro

Vice Ordförande:

Åse Mars

Sekreterare:

Fredrik Andström

Kassör:

Hans Gustafsson

Övriga ledamöter:

Kristin Lod

Mehran Hejazi

Andrea Lilliehorn

Suppleanter:

Liselott Svensk

Johnny Ohnninen