Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2018/2019 i BRF Dalens Ekgård
Telefon: 072-158 13 64. Telefonen lyssnas av varje dygn
E-post: styrelsen@ekgarden.nu

Ordförande:
Henrik Virro

Vice Ordförande
Mathias Kreissl

Sekreterare:
Fanny Lundstedt

Kassör:
Mia Carina Martikainen

Övriga ledamöter:
Ann-Sofie Nord

Mehran Hejazi

Vidar Nordaker

Suppleanter:

Eddie Kone

Ebba Hamelberg

Tobias Gidlund

 

Annonser