Planerat elavbrott

På grund av servicearbete kommer Ellevio att stänga av elleveransen till Ekgården fredagen 28 januari 10:00 till 12:00.

Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden. Hiss och portkod fungerar INTE under avbrottstiden.

Kontakta gärna Petter Sandberg, Oneco, på 0730 565 559 om du undrar över något.

Läget med renoveringen av avloppen

Infodringen är nu klar i alla hus och både gällande avlopp och dagvatten (dvs vattnet från stuprören). Det som återstår är att färdigställa bytena av avloppsledningar i höghusen. Därefter ligger fokus på filmning och att allt arbete ska granskas av en extern part. Arbetet ser så här långt ut att avslutas enligt plan 26 november.

Som väntat blir det en del ljud och lukter i samband med arbetet. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta styrelsen@ekgarden.nu

Arbetet med stambyte och relining

Torsdag 4 november och fredag 5 november behöver Stockholm Relining tillgång till tvättstugan för arbetet med stambyte och relining. Det kommer därför inte att vara möjligt att använda tvättstugan dessa dagar.

Stockholm Relining behöver även tillträde till vissa lägenheter. De berörda har meddelats via sms och e-post.

REAL-Portalen och OCR-nummer

Låt oss presentera en nyhet: REAL-Portalen!

I REAL-Portalen kan medlemmar och hyresgäster själva nå information om sin egen lägenhet, se egna avier, redigera persondata och ladda ner eget registerutdrag (”mäklarbild”). Inloggning görs med Bank-ID på adressen kanold.realportal.nu


En annan nyhet är att det nu blir övergång till att använda OCR-nummer på avgifts- och hyresavierna. Det kommer att effektivisera avstämningarna och förhoppningsvis ytterligare minska risken för felhantering. Som tidigare är det viktigt att:

• Betala i tid, senast på förfallodagen

• Betala exakta beloppet i hela kronor (ej ören)

• Ange rätt ocr-nummer vid inbetalning (innehåller info om vilken period som betalas) annars finns risk för att felaktiga påminnelser skickas ut.

• Om en avi överbetalas så kommer överskjutande belopp att dras av vid nästa avisering.

Kallelse till Årsstämma 2021

Vi har i dagarna delat ut nedan kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu

Våren är här…

Så den 12-13 April kommer vår gård att sopas fri från sand och grus!

Vi kommer även inom kort att bjuda in alla till en städdag i föreningen, spara datumet 9 Maj i din kalender och var med och gör vår gård vår och sommarfin!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Nu är det dags för Indoor Energy att genomföra obligatorisk ventilationskontoll – OVK.

Om ni inte redan har fått, kommer ni inom kort att få information i er brevlåda om vad som gäller för din/er lägenhet, dvs vilket datum och tid som är aktuellt för er bostad.

Har ni inte möjlighet att vara hemma vid angiven tid, finns möjlighet att lämna en välmärkt nyckel till Indoor Energy så att OVK kan genomföras ändå. Vi hoppas att alla kan vara dem tillmötesgående så arbetet kan genomföras enligt plan.Kontaktuppgifter finns i den infomation ni får ifall ni har frågor eller behöver komma i kontakt med Indoor Energy.

Väl mött🙂// Styrelsen

Snöröjning på vår gård

Hej Grannar,

Vi har ett avtal med ABC Fasadvård AB för snöröjning som även hanterar snön för Gran-, Plommon- och Videgården.
Avtalet innebär att de hanterar Snöröjning med plogning, handskottning samt halkbekämpning vid nysnödjup på fem cm och däröver.
Sandning med halkstopp sker vid varje snöröjning och efter snösäsongens slut tas sanden upp.
Generellt så påbörjas jobb mellan 08-12 vardagar, dagen efter snöfall. Vid kraftigt snöfall dagtid kan snöutryckning ske samma dag, men då endast vid avrop före 12.00.
Avrop och kontakt med ABC Fasadvård AB sker endast via styrelsen då det är kopplat till ev merkostnader.

Häslningar Styrelsen