Snöröjning på vår gård

Hej Grannar,

Vi har ett avtal med ABC Fasadvård AB för snöröjning som även hanterar snön för Gran-, Plommon- och Videgården.
Avtalet innebär att de hanterar Snöröjning med plogning, handskottning samt halkbekämpning vid nysnödjup på fem cm och däröver.
Sandning med halkstopp sker vid varje snöröjning och efter snösäsongens slut tas sanden upp.
Generellt så påbörjas jobb mellan 08-12 vardagar, dagen efter snöfall. Vid kraftigt snöfall dagtid kan snöutryckning ske samma dag, men då endast vid avrop före 12.00.
Avrop och kontakt med ABC Fasadvård AB sker endast via styrelsen då det är kopplat till ev merkostnader.

Häslningar Styrelsen

Information från styrelsen

Märkligt år…

År 2020 är väl ett år vi alla kommer minnas som ett märkligt år kantat av pandemi med allt vad det har inneburit, arbetet i styrelsen har löpt på och vi löste givetvis vårt samarbete med digitala möten istället för fysiska. Nedan lite kort information om vad som skett de senaste månaderna.

Målning av loftgångar

Vid den extriöra målningen av höghusen 2019 ingick målning av golven i loftgångarna. Föreningen hade blivit rekommenderad att underhålla målningen av betonggolvet för att skydda betongen med färg för att minska risken för att den tar åt sig vatten och att armeringen rostar. Då det efter första första målningen visade sig vara fel på färgen, bokades företaget hit för ommålning av vissa partier där färg börjat lossna från underlaget. De kom tillbaka och genomförde ommålning, dock med varierat resultat så i September var de tillbaka och genomförde yttligare en målning på vissa partier, tyvärr inte heller denna gång med helt fullgott resultat vilket gör att arbetet delvis kommer att göras om på ett fåtal loftgångar till våren. Vi återkommer med mer information till de berörda när det närmar sig.

Städdag

Då Covid-19 hållt oss alla i ett hårt grepp genom hösten/vintern är vi ändå nöjda över att det på ett säkert sätt gick att genomföra städdagen den 7:e November. Vi glädjs av alla hjälpsamma medlemmar som kom ut och hjälpte till att göra gården fin tillsammans trots lite annorlunda upplägg. Vi hoppas på fint deltagande till kommande vårstädning 2021.

Överlåtelser

Det har varit en del överlåtelser av lägeheter under senare delen av året och vi önskar lycka till i det nya boendet för de som flyttat/flyttar ut och välkomnar varmt våra nya medlemmar som flyttat/flyttar in!

Utemiljö

Det har genomförts en lekplatsbesiktning av gården och på förskolas gård. De ev åtgärder som behövde genomföras är nu utförda. Bla har förskolans gård fått utebelysning för att lysa upp en annars ganska mörk gård, ny sandlåda finns och i den ny sand samt justering av en vippgunga.

Vi har även haft besök av Jackson Trädvård som kom och beskar några av våra träd på gården.

Kommmande uppgifter

Enligt vår underhållsplan är det nu dags att se över status på våra avloppstammar, vilket blir en punkt på vår agenda under 2021. Vi kommer givetvis informera er närmre när vi är igång med det arbetet.

En annan fråga för 2021 är hantering av matavfall och Stockholm vatten och avfall kommer att besöka oss för att se vad det finns för förutsättningar.

Styrelsen önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

För kännedom.

På måndag 14/12 kommer Stockholm Exergi utföra tester på fjärrvärmenätet. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Under den tiden kan det bli något kallare i era bostäder. Varmvattnet ska dock inte påverkas. // Styrelsen

Trädbeskärning

För er information.

Måndag den 14 December kommer delar av innergården spärras av med anledning av att arborister kommer hit och ska beskära några av våra träd.

Höstens städdag

Se uppsatt information i trappen, på Facebook eller nedan

Vi samlas vid bollplanket Lördagen den 7/11 klockan 10:00 för att tillsammans hjälpas åt att göra det höstfint på vår Ekgård.

Likt tidigare kommer det finnas olika uppgifter som delas ut/kan väljas, för att på så sätt undvika att vi samlas för många personer på för liten yta.

Container kommer finnas på plats och och i första hand samlas gårdens trädgårdsavfall och i mån av plats kan boende sen slänga sina avfall.

OBSej farligt gods, kemikalier eller elektronik.

Inför städdagen måste ni märka upp era cyklar tydligt med namn. Omärkta cyklar kommer att tas omhand och förflyttas.

Vi hoppas att så många som möjligt kan koma ut och hjälpas åt!

Vi ses // Styrelsen

OBS! Nytt datum för höstens städdag.

Hej Alla!

Höstens städdag blir framflyttad till Lördag 7/11 Kl.10:00-13:00.

Då löven ännu inte börjat falla har vi tagit beslutet att flytta fram datumet för hösttädning av vår gård. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma och delta i att göra det fint. Vi tänker oss samma upplägg som under vårstädningen då vi måste tänka på rådande situation gällande Covid-19. och mer detaljerad information om städdagen kommer lite längre fram. Varmt Välkomna!

// Styrelsen

Information från Styrelsen

Cykelrummet:

Vi har nu satt upp dekal på cykelrummet och vi ber er att stänga dörren noggrant efter er. Vi har möjlighet att se vem som senast öppnat dörren, så rapportera snabbt ifall ni märker att dörren stått öppen eller om något saknas.

Trädgårdsskötsel:

Ekströms Allservice har i samarbete med föreningens trädgårdsgrupp fått i uppdrag att rensa bort ogräs och beskära buskar på gården samt på övriga ytor tillhörande föreningen. Vi vill även meddela att det kan lukta en aning ättika under perioden då detta görs.

Trädgårdsgruppen har även fått en utökad kassa för att göra inköp av bla växter, de har bland annat köpt in den nya fina bänken som står på gården.

Föreningens äldre gräsklippare är till salu då en ny införskaffats. Kostnad 500kr och det är först till kvarn som gäller, är du intresserad kontakta styrelsen. Märke: Ryobi RLM 1956MEB, Typ: Humandriven (inte självgående), Tillverkningsår: 2013.

Försäljning av hyresrätt:

Föreningen har sålt en tidigare hyresrätt i 8:an. Detta innebär att vi nu kommer att amortera 3,5-4 miljoner kronor på lånen. Ekgården har lägst lån per kvadratmeter av alla bostadsrättsföreningar i Dalen!

Bygget på Bersågränd:

Styrelsen kommer inte att överklaga tingsrättens beslut om det planerade bygget på Bersågränd. Detta då tidigare argument redan är framförda och möjligheterna att få beslutet ändrat bedöms som små.

Städdag:

Höstens städdag är inplanerad till söndagen 4/10. Mer info om det kommer längre fram. Vi önskar dock att alla märker upp sina cyklar med namn eller lägenhetsnummer senast 20/9 inför att vi på städdagen rensar bort omärkta cyklar.

Mvh Styrelsen

Information från styrelsen

Värme och ventilation
Värme- och ventilationsanläggningarna har bedömts vara i stort behov av
underhåll och reparationer vilket gjort att styrelsen begärt in offerter
gällande serviceavtal. Styrelsen beslutade att teckna serviceavtal med Indoor Energy.
Indoor Energy har under sommaren genomfört servicebesök och bytt ut våra tre uttjänta soprumsfläktar till mer driftsäkra och energieffektiva EC-fläktar. Under sensommaren har omfattande service och reparationer genomförts av ventilationsanläggningar i höghuset och förskolan. Under sensommaren har motorn till ventilationsanläggningen i samlingslokalen/tvättstugan bytts ut till en EC-motor. Vidare har rörläckage i anslutning till undercentral och i kulvert under samlingslokal/tvättstuga åtgärdats.

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)
Styrelsen har under sommaren tagit del av åtgärdsprotokoll efter tidigare
genomförd OVK av SVG (Svenska Ventilations Gruppen). Indoor Energy kommer under vecka 42 att åtgärda anmärkningar i de lägenheter som inte blivit godkända, om nödvändigt. OVK i förskolan kommer att genomföras under samma vecka. OVK i höghusen (lägenheter i port 2, 4 och 8) planeras påbörjas under vecka 46. Alla berörda kommer att aviseras av Indoor Energy.

Radonmätning
Det har genomförts radonmätningar i fastigheten och under sommaren fick
styrelsen resultatet som anger att tre lägenheter fick underkänt, vilket kräver åtgärd. Maximalt tillåtet värde är 200Bq/m3 och de underkända lägenheterna har värden mellan 210-320Bq/m3. Resultat är sannolikt kopplat till bristfällig ventilation pga. igensatta ventilationskanaler etc. Lägenhetsinnehavarna är informerade, åtgärder genomförs av Indoor Energy under vecka 42, därefter genomförs en ny radonmätning i berörda och intilliggande lägenheter.

Energideklaration
Upprättande av en ny energideklaration pågår och genomförs av RicMan Energy.

Förskolan
Bullermätning har genomförts i förskolan på uppdrag av Stockholm Stads
Miljöförvaltning, där man konstaterade att godkända acceptvärden överskrids. Indoor Energy har åtgärdat detta och styrelsen har skickat åtgärdsrapport till Stockholms Stad. Entrédörrar till förskolan har under en längre tid varit trasiga men detta har under sensommaren åtgärdats/reparerats av Farsta Lås.

Brand- och säkerhetsdörrar
Dörren till verkstaden utanför port 4, trädörren i valvet och dörren till
trädgårdsredskapsrummet vid port 2 bedöms vara uttjänta. Styrelsen har, efter offerering, beslutat att beställa nya brand- och säkerhetsdörrar från Farsta Lås, liknande den nya cykelrumsdörren i valvet.

Extrastämma
En extrastämma hölls söndag den 13 oktober 2019 för att föreningen behöver uppdatera sina stadgar, enligt lag.

Städdag
Höstens städdag genomfördes den 13 oktober 2019.

Utemiljö
Arborist har avsynat träd och buskar på fastigheten, inget akut framkom som behöver direkt åtgärd. Styrelsen kommer under höst/vinter kartlägga behov av åtgärder avseende utemiljön på fastigheten.

Fönsterrenovering
Renovering av fönster påbörjades av K3 Måleri den 19 augusti 2019, planerades ta åtta veckor, blev klart före tidplan den 24 september 2019.

Trapphusrenovering
Renovering av trapphus påbörjades av K3 Måleri den 25 september 2019, är
pågående. Styrelsen har, efter offerering, beslutat att beställa nya
entrétavlor från P3N. Vidare har en ny styrelsebrevlåda beställts.

Hissar
Serviceavtalet med Otis är sedan tidigare uppsagt och avslutas den sista
oktober 2019. Styrelsen har, efter offerering, tecknat serviceavtal med Trygga Hiss som gäller fr.o.m. den 1 november 2019. Offerering gällande invändig renovering av hisskabiner pågår.

Avlopp
Bedömning av status och offerering pågår.

Ommålning av loftgångar
Tello har under sensommaren åtgärdat tralldäcket framför förskolan samt klotter på fasad ut mot bersågränd. Ommålning av loftgångar pga. färgen släppt och övriga anmärkningar, planeras genomföras under vår/sommar år 2020, bl.a. för att färgen kräver en viss temperatur.

Information från styrelsen oktober 2019