Ny styrelse för 2022/2023

Hej,

I söndags var det både städdag & årsmöte och vi i styrelsen vill verkligen tacka alla er som var närvarande och deltog.

TACK🙂!

Det blev ganska tydligt att vi alla framöver bör arbeta för att öka intresset för vår bostadsrättsförening, som vi ju alla gemensamt har ansvar för, så har ni förslag på hur vi kan bygga en större gemenskap och öka intresset, så får ni mer än gärna dela med er av era tankar och ideér till oss🙂

Ni når oss på mail: styrelsen@ekgarden.nu

Under dagen kommer hemsidan och information i portarna uppdateras med uppgifter om vilka som ingår i styrelsen.

Årstämma & Årsredovisning

Vi har tidigare delat ut kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Stämman hålls enligt kallelsen i samlingslokalen Söndag den 24 April Kl. 16:00 ~ 17:30 och vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu

Vill ni ta del av Årsredovisningen för 2021, hittar ni den under rubriken Ekonomi.

Planerat elavbrott

På grund av servicearbete kommer Ellevio att stänga av elleveransen till Ekgården fredagen 28 januari 10:00 till 12:00.

Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden. Hiss och portkod fungerar INTE under avbrottstiden.

Kontakta gärna Petter Sandberg, Oneco, på 0730 565 559 om du undrar över något.

Läget med renoveringen av avloppen

Infodringen är nu klar i alla hus och både gällande avlopp och dagvatten (dvs vattnet från stuprören). Det som återstår är att färdigställa bytena av avloppsledningar i höghusen. Därefter ligger fokus på filmning och att allt arbete ska granskas av en extern part. Arbetet ser så här långt ut att avslutas enligt plan 26 november.

Som väntat blir det en del ljud och lukter i samband med arbetet. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta styrelsen@ekgarden.nu

Arbetet med stambyte och relining

Torsdag 4 november och fredag 5 november behöver Stockholm Relining tillgång till tvättstugan för arbetet med stambyte och relining. Det kommer därför inte att vara möjligt att använda tvättstugan dessa dagar.

Stockholm Relining behöver även tillträde till vissa lägenheter. De berörda har meddelats via sms och e-post.

REAL-Portalen och OCR-nummer

Låt oss presentera en nyhet: REAL-Portalen!

I REAL-Portalen kan medlemmar och hyresgäster själva nå information om sin egen lägenhet, se egna avier, redigera persondata och ladda ner eget registerutdrag (”mäklarbild”). Inloggning görs med Bank-ID på adressen kanold.realportal.nu


En annan nyhet är att det nu blir övergång till att använda OCR-nummer på avgifts- och hyresavierna. Det kommer att effektivisera avstämningarna och förhoppningsvis ytterligare minska risken för felhantering. Som tidigare är det viktigt att:

• Betala i tid, senast på förfallodagen

• Betala exakta beloppet i hela kronor (ej ören)

• Ange rätt ocr-nummer vid inbetalning (innehåller info om vilken period som betalas) annars finns risk för att felaktiga påminnelser skickas ut.

• Om en avi överbetalas så kommer överskjutande belopp att dras av vid nästa avisering.

Kallelse till Årsstämma 2021

Vi har i dagarna delat ut nedan kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu