Läget med renoveringen av avloppen

Infodringen är nu klar i alla hus och både gällande avlopp och dagvatten (dvs vattnet från stuprören). Det som återstår är att färdigställa bytena av avloppsledningar i höghusen. Därefter ligger fokus på filmning och att allt arbete ska granskas av en extern part. Arbetet ser så här långt ut att avslutas enligt plan 26 november.

Som väntat blir det en del ljud och lukter i samband med arbetet. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta styrelsen@ekgarden.nu

Arbetet med stambyte och relining

Torsdag 4 november och fredag 5 november behöver Stockholm Relining tillgång till tvättstugan för arbetet med stambyte och relining. Det kommer därför inte att vara möjligt att använda tvättstugan dessa dagar.

Stockholm Relining behöver även tillträde till vissa lägenheter. De berörda har meddelats via sms och e-post.

REAL-Portalen och OCR-nummer

Låt oss presentera en nyhet: REAL-Portalen!

I REAL-Portalen kan medlemmar och hyresgäster själva nå information om sin egen lägenhet, se egna avier, redigera persondata och ladda ner eget registerutdrag (”mäklarbild”). Inloggning görs med Bank-ID på adressen kanold.realportal.nu


En annan nyhet är att det nu blir övergång till att använda OCR-nummer på avgifts- och hyresavierna. Det kommer att effektivisera avstämningarna och förhoppningsvis ytterligare minska risken för felhantering. Som tidigare är det viktigt att:

• Betala i tid, senast på förfallodagen

• Betala exakta beloppet i hela kronor (ej ören)

• Ange rätt ocr-nummer vid inbetalning (innehåller info om vilken period som betalas) annars finns risk för att felaktiga påminnelser skickas ut.

• Om en avi överbetalas så kommer överskjutande belopp att dras av vid nästa avisering.

Kallelse till Årsstämma 2021

Vi har i dagarna delat ut nedan kallelse med tillhörande dagordning till kommande årsstämma till alla i föreningen. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Har ni några frågor eller funderingar inför stämman, vänligen kontakta oss via mail till styrelsen@ekgarden.nu

Våren är här…

Så den 12-13 April kommer vår gård att sopas fri från sand och grus!

Vi kommer även inom kort att bjuda in alla till en städdag i föreningen, spara datumet 9 Maj i din kalender och var med och gör vår gård vår och sommarfin!

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Nu är det dags för Indoor Energy att genomföra obligatorisk ventilationskontoll – OVK.

Om ni inte redan har fått, kommer ni inom kort att få information i er brevlåda om vad som gäller för din/er lägenhet, dvs vilket datum och tid som är aktuellt för er bostad.

Har ni inte möjlighet att vara hemma vid angiven tid, finns möjlighet att lämna en välmärkt nyckel till Indoor Energy så att OVK kan genomföras ändå. Vi hoppas att alla kan vara dem tillmötesgående så arbetet kan genomföras enligt plan.Kontaktuppgifter finns i den infomation ni får ifall ni har frågor eller behöver komma i kontakt med Indoor Energy.

Väl mött🙂// Styrelsen

Snöröjning på vår gård

Hej Grannar,

Vi har ett avtal med ABC Fasadvård AB för snöröjning som även hanterar snön för Gran-, Plommon- och Videgården.
Avtalet innebär att de hanterar Snöröjning med plogning, handskottning samt halkbekämpning vid nysnödjup på fem cm och däröver.
Sandning med halkstopp sker vid varje snöröjning och efter snösäsongens slut tas sanden upp.
Generellt så påbörjas jobb mellan 08-12 vardagar, dagen efter snöfall. Vid kraftigt snöfall dagtid kan snöutryckning ske samma dag, men då endast vid avrop före 12.00.
Avrop och kontakt med ABC Fasadvård AB sker endast via styrelsen då det är kopplat till ev merkostnader.

Häslningar Styrelsen

Information från styrelsen

Märkligt år…

År 2020 är väl ett år vi alla kommer minnas som ett märkligt år kantat av pandemi med allt vad det har inneburit, arbetet i styrelsen har löpt på och vi löste givetvis vårt samarbete med digitala möten istället för fysiska. Nedan lite kort information om vad som skett de senaste månaderna.

Målning av loftgångar

Vid den extriöra målningen av höghusen 2019 ingick målning av golven i loftgångarna. Föreningen hade blivit rekommenderad att underhålla målningen av betonggolvet för att skydda betongen med färg för att minska risken för att den tar åt sig vatten och att armeringen rostar. Då det efter första första målningen visade sig vara fel på färgen, bokades företaget hit för ommålning av vissa partier där färg börjat lossna från underlaget. De kom tillbaka och genomförde ommålning, dock med varierat resultat så i September var de tillbaka och genomförde yttligare en målning på vissa partier, tyvärr inte heller denna gång med helt fullgott resultat vilket gör att arbetet delvis kommer att göras om på ett fåtal loftgångar till våren. Vi återkommer med mer information till de berörda när det närmar sig.

Städdag

Då Covid-19 hållt oss alla i ett hårt grepp genom hösten/vintern är vi ändå nöjda över att det på ett säkert sätt gick att genomföra städdagen den 7:e November. Vi glädjs av alla hjälpsamma medlemmar som kom ut och hjälpte till att göra gården fin tillsammans trots lite annorlunda upplägg. Vi hoppas på fint deltagande till kommande vårstädning 2021.

Överlåtelser

Det har varit en del överlåtelser av lägeheter under senare delen av året och vi önskar lycka till i det nya boendet för de som flyttat/flyttar ut och välkomnar varmt våra nya medlemmar som flyttat/flyttar in!

Utemiljö

Det har genomförts en lekplatsbesiktning av gården och på förskolas gård. De ev åtgärder som behövde genomföras är nu utförda. Bla har förskolans gård fått utebelysning för att lysa upp en annars ganska mörk gård, ny sandlåda finns och i den ny sand samt justering av en vippgunga.

Vi har även haft besök av Jackson Trädvård som kom och beskar några av våra träd på gården.

Kommmande uppgifter

Enligt vår underhållsplan är det nu dags att se över status på våra avloppstammar, vilket blir en punkt på vår agenda under 2021. Vi kommer givetvis informera er närmre när vi är igång med det arbetet.

En annan fråga för 2021 är hantering av matavfall och Stockholm vatten och avfall kommer att besöka oss för att se vad det finns för förutsättningar.

Styrelsen önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!