Kontakt

Föreningen
BRF Dalens Ekgård
Bersågränd 4, bv
121 31 Enskededalen
Telefon Ordföranden: 072-158 13 64.
E-post: styrelsen@ekgarden.nu
Organisationsnummer: 769605-3565
Bankgiro: 5290-7151

För mäklarinfo – vänligen kontakta ekonomisk förvaltare enligt nedan

Felanmälan/fastighetsskötsel
Föreningen har deltidsanställda fastighetsskötare
Tel: 070-430 49 78, telefonen lyssnas av varje dygn

Ekonomisk förvaltning
Kanold Redovisning AB
Tel: 08-765 28 80
Fax: 08-765 24 60
E-post: info@kanoldredovisning.se

Bokning av samlingslokalen
Marie-Louise Engström
Tel: 070 448 51 69 kl. 17-21.00
E-post: marielouise2000@yahoo.fr

Hissar
Vid akut fel på hissen:
OTISLINE
Tel: 0200-21 21 11
Om någon sitter fast i hissen ring Brandkåren 112

Vattenläckage
Vid akut risk för vattenskada:
Södra Rör AB
Tel: 08-647 29 55, under kontorstid
Assistansjouren AB
Tel: 08-86 00 08, övrig tid

Sopnedkast
Envac avfallshantering
Tel: 08-775 33 70, vardagar 07.00-16.00

Snöröjning/trädgårdsskötsel
Föreningen har deltidsanställda fastighetsskötare
Tel: 070-430 49 78, telefonen lyssnas av varje dygn

Städning
Föreningen har deltidsanställda fastighetsskötare
Tel: 070-430 49 78, telefonen lyssnas av varje dygn

Bredband och IP-telefoni
Bredband 2
Teknisk support, telefon
 0770 811 000, vardagar 08.00-21.00, helger 10.00-18.00
.
För IP-telefoni gäller vardagar 08-17.00.
E-post: helpdesk@bredband2.com
Hemsida: www.bredband2.com

Annonser